Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání Výkonného výboru č. 9/2010

1.Kontrola zápisu č. 8/2010 ze dne 7.9.2010

Aktuální pravidla vodního póla – nové vydání
Kohout M. nesplněno
úkol dále trvá
 
2. Antidopingový výbor - kauza p. Gazda
Sekretariát zaslal veškeré podklady OK, aby mohla rozhodnou ve věci trenéra Gazdy.
Předseda OK, se osobně bude zabývat tímto problémem, ke kterému zpracuje zprávu a rozhodne o potrestání za konzultace s AV ČR.
V případě nutnosti sestavení disciplinární komice byl zvolen předsedou Petr Holeš, který bude doplněn o dva členy z řad předchozí DK (pana Jašky a Svobody)
 Konečný termín do 5.11.2010
 
3. Pořadatelství MS U18 v roce 2012 a U20 v roce 2013
Sekretariát zaslal na FINA dopis s žádostí o upřesnění, finančních nákladů spojených s delegáty, rozhodčími popř.jinými náklady.
V současné době žádá FINA jen předběžnou přihlášku na
pořádání této soutěže, podklady nebyly do dnešního dne na
sekretariát zaslány.Předběžné náklady se mohou pohybovat okolo 2,5 mil. korun.
Otázkou zůstává, zda je toto pořadatelství za současné situace vůbec vhodné žádat.
 
4. Nominace na rozhodčích na MT Juniorek
Hodnocení MT (způsob pískání, rozdíly na MT a v našich soutěžích apod.) Slovensko Piešťany a MT Maďarsko MT OH Dunajvaros 16.-18.7.
Nesplněno
Úkol dále trvá
 
5. Tvorba nových webových stránek a změny v propagaci
ČSVP
Nové internetové stránky budou spuštěny v nejbližších dnech v provizorním rozhraní. V co nejkratším čase budou stránky zprovozněny dle možností.
Průběžně plněno
 
6. Schválení trenéra reprezentačního družstva žen
VV jmenoval do funkce reprezentačního trenéra Michala Brože, který předloží návrh jakým způsobem se bude nadále s družstvem pracovat. Do příští schůze VV si zajistí asistenty k týmu s kterým vypracuje plán přípravy.
Výkonný výbor
5.11.2010
 
7. Odvolání proti rozhodnutí STK 33/2009/2010
Předseda KMVP byl seznámen s odvolání oddílu Slavia Hradec Králové. Předseda KMVP na základě podkladů zašle rozhodnutí, které v současné době shledává jako
odůvodněné. Oddíl VP Sl. Hradec Králové, nemusí uhradit pokutu za
zkontumovaný zápas pořádaný oddíle SK Děčín.
splněno
 
8. Soustředění SCM děvčata 9.-13.7.2010
Hodnocení soustředění bud zasláno na svaz do 31.8.2010 splněno
 
9. ME Juniorek - Dněprodžerzinsk 25.7.-1.8.2010 Ukrajina
Družstvo se umístilo na 9. místě z 15ti účastnících se týmů. Trenérka reprezentačního družstva zaslala hodnocení o organizaci celého turnaje včetně hodnocení herního projevu a individuálního hodnocení hráček. Současně oznámila, že není schopna se nadále věnovat práci s tímto družstvem, z důvodu zahraniční angažmá ve Francii během příštího roku.
splněno
10. ME Juniorek - Dněprodžerzinsk 25.7.-1.8.2010 Ukrajina
Žádáme o zaslání hodnocení (zprávy mezinárodního rozhodčího Karla Dvořáčka z MEJ, kterého se účastnil jako delegovaný rozhodčí, dále žádáme po předložení vyúčtování
zálohy na tuto akci. (způsob pískání, rozdíly na MT a v našich
soutěžích a podněty pro ostatní rozhodčí a KŽVP)
Úkol trvá
 
11. Výměna registračních průkazů
Výměna registračních průkazů proběhne během podzimu, kdy budou v platnosti do 31.12.2010 staré a od 1.10. nové registrační průkazy.
Registrační průkazy budou vystavené pouze s novou fotografií!!! Výměna proběhne bezplatně. Předseda soutěžní komise předloží návrh nové
registrační průkazky, která bude mít již nově schválené logo ČSVP.
Výkonný výbor
Registrační průkazy budou rozeslány do oddílů, kteří budou na základě pokynů svazu dále postupovat v jejich výměně.
Do 30.10.2010
 
12. Fungování komise rozhodčích v uplynulé sezóně
2009/2010
Předseda komise rozhodčích p.M. Kohout se omluvil z jednání VV. Bohužel tak nebyly předloženy dokumenty o činnosti rozhodčích (delegace, omluvy aj.)
Do 5.11.2010
 
13. VV zkontroloval správnost usnesení, které zaslal Dr.
Novák. Usnesení v MVH bude obratem zasláno do oddílů.
Výkonný výbor
 
14. Předseda KZVP informoval o účasti na Československým
poháru žen v Piešťanech ve dnech 1.-3.10.2010.
Na poháru česká družstva obsadila z celkového počtu 5ti účastníků 2.místo Fezko Strakonice a 4. místo Stepp Praha
 
15. Výkonný výbor byl seznámen s oznámením oddílu Stepp Praha o odstoupení ze soutěže I.ligy mužů pro sezónu 2010/2011.
Dále byl seznámen se žádostí o zařazení druhého družstva do II. ligy. Na základě této informace soutěžní komise vypracuje systém soutěže a předloží ho předsedovi KMVP.
 
16. KR musí do příští schůze předložit návrh na mezinárodní rozhodčí pro soutěže LENu a FINA.
Dále předložit návrh kvalifikačních kritérií pro delegování
jmenovaných rozhodčích na tyto pozice.
Dle účasti v soutěžích smí ČSVP jmenovat až 8 mezinárodních rozhodčích do soutěží LENu a 3 rozhodčí do soutěží FINA.
Do 5.11.2010
 
17. Výkonný výbor schválil navrhovaný systém a rozpis soutěže poháru mužů pro rok 2010. Startovné bylo stanoveno na základě kalkulace na tento turnaj 4.000 Kč na oddíl. Oddíly budou obratem vyrozuměni.
Výkonný výbor
 
18. Na základě možnosti čerpání investičních dotací ČSTV pro rok 2010 bude dle podmínek zakázky malého rozsahu zakoupeny dva vozíky na uskladnění lajn na reprezentační hřiště, které bylo v minulosti zakoupeno pro ME „B“ žen a v současné době není kvalitně uskladněno.
Celkové náklady na vozíky včetně DPH činí 93 600 Kč, které budou plně proplaceny z dotací ČSTV. Dodání vozíků bude v průběhu listopadu na plavecký bazén Praha – Podolí, kde se nachází i ostatní vybavení svazu.
Splněno
V průběhu listopadu 2010
 
19. Soudní spor proti ČSVP ohledně startu cizinců v domácích soutěžích
Výkonný výbor se zabýval výsledky Valné hromady. V současné době by rád na základě urovnání vztahů a případně předejití soudního sporu s nabídkou pro oddíl Stepp
Praha, který vyzve dopisem o zaslání případných návrhů o zařazení dlouhodobě žijících cizinců na území ČR, kteří jsou registrováni u ČSVP a mají zájem se účastnit soutěží
vypsaných ČSVP.