Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení mimořádné valné hromady

 

U S N E S E N Í

mimořádné valné hromady Českého svazu vodního póla dne 18.9.2010 v Praze

1. Mimořádná valná hromada (dále VH) schválila předložený protinávrh programu

VH (viz příloha)

2. VH vyslechla důvody svolání VH z úst předsedy ČSVP ing. Holeše

3. VH vyslechla připomínku JUDr. Reitingera

4. VH vzala na vědomí rezignaci Ing. Růžičky na funkci předsedy sekce mužského

vodního póla. Ing. Růžička svoji rezignaci potvrdil.

5. VH vyslechla vyjádření předsedy komise rozhodčích p. Kohouta k návrhu

výkonného výboru ČSVP na jeho odvolání.

VH mu vyslovila důvěru pro další činnost ve VV ČSVP.

6. VH vyslovila důvěru členům VV ČSVP Ing. Holešovi, Mgr. M. Jedličkovi,

Ing. V.Jedličkovi, Ing. Brožovi, a T.Petrovi.

7. VH vyslechla informaci o rezignaci Mgr. D. Řezníčkové na členství v RK a

připomínky předsedy RK ing. Konečného zejména ve věci dodržování stanov ČSVP

(zejména příprava plánu hospodaření)

8. VH schválila, aby VV ve spolupráci s předsedou RK kooptoval nového člena RK,

kterého poté schválí nejbližší řádná VH ČSVP

9. VH bere na vědomí informaci Ing. Holeše o převedení revolvingového účtu ČSVP

na operativní účet, který je pro ČSVP výhodnější.

10. VH schválila veřejným hlasováním nového předsedu sekce mužského vodního

póla ČSVP p. Marka Fügnera do konce tohoto volebního období.

11. VP vzala na vědomí diskusi zúčastněných a doporučuje VV průběžně se

diskusními příspěvky zabývat.

12. VH ukládá VV ČSVP zpracovat s předstihem před příští VH ČSVP návrh

organizačního řádu ČSVP (v souladu s bodem 8f Stanov ČSVP)

Za návrhovou komisi (Novák, Musil, Holeš ml., Bakala)

zapsal MUDr. Jaroslav Novák

Schváleno dne 8.10.2010 na zasedání VV