Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 21 2009/2010 ze schůze STK sekce mužů ČSVP

I.liga muži

Hlášenka 11. a 12. kolo I.liga muži

 dne 6. února 2010 v Praze (STEPP Praha)

41 11:00 STEPP Praha - SK Kometa Brno

45 16:00 STEPP Praha - Slávia Hradec Králové

Delegovaní rozhodčí : Kohout M., Dvořáček K.

Hlášenka 11. a 12. kolo I.liga muži

 dne 6. února 2010 v Praze (SK Slávia Praha)

42 10:00 SK Slávia Praha - Slávia Hradec Králové

46 15:00 SK Slávia Praha - SK Kometa Brno

Delegovaní rozhodčí : Štefunda Zd., Kopenec J.

Hlášenka 11. a 12. kolo I.liga muži

dne 6. února 2010 ve Strakonicích

43 11:00 Fezko Strakonice - UP Olomouc

48 19:15 Fezko Strakonice - KVP Přerov

Delegovaní rozhodčí : MUDr. Rezek P., Dostál A.

Hlášenka 11. a 12. kolo I.liga muži

 dne 6. února 2010 v Plzni

44 11:00 KVS Plzeň - KVP Přerov

47 17:00 KVS Plzeň - UP Olomouc

Delegovaní rozhodčí : Šimek J. st., Jarolím J.

Potvrzujeme dodatek soupisky :

Potvrzujeme dodatek č. 1 soupisky UP Olomouc

K dnešnímu dni bylo schváleno hostování hráčům:

Jméno: z oddílu do oddílu soutěž poznámka

Bednařík Jakub KPS Opava UP Olomouc 1. liga muži 30. 6. 2010

Petr Tomáš Slávia Hr. Králové STEPP Praha 1. liga muži 30. 6. 2010

Potvrzujeme transfer :

Berec Michal   -    Slávia UK Blava    SK Slávia Praha

II. liga muži

Hlášenka 2. turnaje , 13. února 2010 v Ústí nad Labem, Na Klíši

Pořadatelem SK Děčín

Sobota 13. 2. 2010: 09,15 STEPP Praha B - SK Děčín

10,20 Spolchemie Ústí n/L. - TJ Tábor

12,20 SK Děčín - TJ Tábor

13,25 Spolchemie Ústí n/L. - STEPP Praha B

15,25 STEPP Praha B - TJ Tábor

16,30 Spolchemie Ústí n/L. - SK Děčín

Delegace rozhodčích : Černý, Kohout

Potvrzujeme soupisku :

potvrzujeme soupisku TJ Tábor

 

I.liga dorostenci

Výsledky 1. turnaje o 5. – 8. místo I.ligy dorostenců , dne 23. ledna 2010 v Praze - Podolí

Výsledky nedošly.

Pro nesplnění povinností uložených pořádajícímu oddílu v článku 40, písm. k) Soutěžního řádu vodního póla ukládáme pořadateli turnaje STEPPu Praha v souladu se Sazebníkem trestů a pokut vodního póla části Přestupky kolektivů bodu 19. pořádkovou pokutu ve výši Kč 600,-- splatnou v termínu do 20. ledna 2010

Změna pořadatelství

1. odsouhlasena výměna pořadatelství 2. a 3. turnaje o 5. – 8. místo mezi oddíly KPS Opava a TJ Tábor. Pořadatelství je tedy následující :

· 20. – 21. února 2010 2. turnaj o 5. – 8. místo pořadatel TJ Tábor

Delegace rozhodčích : Bartůněk J., Dohnal P.

· 27. března 2010 3. turnaj o 5. – 8. místo pořadatel KPS Opava

2. v projednávání výměna pořadatelství turnajů dorostu – předběžný přislib je výměna 3. a 4.kola Fezko Strakonice s KVP Přerov

výsledek bude včas všem zúčastněným sdělen.

· Organizační informace – RP pro výměnu a žádosti o vystavení      nových RP s fotografiemi a správním poplatkem zasílejte na     sekretariát ČSVP v Praze

· Připomínka – při uložení trestu nutno odebrat RP trestaného hráče

   a doručit STK.