Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpis soutěží 2008 -2009 (muži)

Základní zásady pro stanovení systému soutěží ve vodním pólu 2008-2009

(mužská sekce)                                   

            V I.lize vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní ve dvojicích a hraní turnajovým způsobem.  

II.liga, III. liga a mládežnické soutěže se hrají turnajovým způsobem.

respektování principu, že hrací termíny mládežnických kategorií, které na sebe bezprostředně navazují se při hraní turnajů vzájemně nekryjí, dorostenecká družstva musejí být na turnajích vedena trenéry s trenérskou kvalifikací. Pokud se na turnaj dostaví dorostenecké družstvo k odehrání zápasu bez trenéra, pak takovému dorosteneckému družstvu mohou být jeho utkání kontumována, a to s ohledem na celkový dojem vystupování takového družstva v turnaji, 

přestupy a hostování v mládežnických kategoriích je možné jen do skončení první       poloviny soutěží v základní části.  

respektování principu, že žákyně mohou hrát i za stejně staré chlapce. Tento princip je zohledněn v termínové listině a musí být v souladu s příslušným ustanovením SŘ čl.36.

zajištění možnosti těm, kteří mají zájem a je zájem i o ně ze strany trenérů a reprezentace, odehrát co nejvíce zápasů ve vyšších soutěžích v kategorii mužů v rámci hostování. Proto hrací termíny I. a II. ligy mužů spolu vzájemně nekolidují. Toto neplatí mezi II. a III. ligou.

 

            pořadatelství turnajů v mládežnických kategoriích v nadstavbové části bude určeno po skončení základní části a to v souladu s možnostmi účastníků. O konečném určení  pořadatelství rozhoduje STK během období mezi hraním základní a nadstavbové části.

 

            účast reprezentačních výběrů v rámci ČSVP na mezinárodních akcích má přednost před domácími soutěžemi, a to i z pohledu termínové listiny.

 

STK respektuje případné požadavky na změny v termínové listině pokud budou činěné od předsedů mužské a ženské sekce ČSVP prostřednictvím výkonného výboru ČSVP během rozehraných soutěží.

            přestupy (zpoplatněné transfery přes LEN) hráčů z ciziny a jejich doplňování na soupisky I.ligy mužů je možné jen do konce základní části, tedy před zahájením prvního nadstavbového turnaje. Toto neplatí pro hráče, kteří jsou občany České republiky.

 

o umístění v soutěžích, kde se hraje turnajovým způsobem je kritériem pro určení konečného pořadí celkový počet bodů. Při rovnosti bodů jednotlivých účastníků rozhoduje o konečném pořadí počet bodů dosažený ve vzájemných zápasech. Pokud je v tomto kritériu shoda, pak dalším kritériem je skóre ze vzájemných zápasů. Při jeho rovnosti rozhoduje skóre ze všech zápasů v turnajích. Pokud i v tomto je shoda, pak rozhoduje větší počet vstřelených branek v turnajích. Pokud i v tomto je shoda, pak rozhoduje los na schůzi STK. 

 


Rozpisy soutěží mužů ve vodním pólu pro rok 2008/ 2009

A/Základní ustanovení (společná)

Řízení soutěží:              soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím STK

Pořadatel:                                jednotlivé oddíly podle rozlosování

Místo konání:                         sdělí pořadatelé v hlášence o utkání v souladu s čl.47 a 48

soutěžního řádu při respektování čl.46 SŘ

Hospodářské podmínky:          družstva startují na vlastní náklady

Informace:                               podává sekretariát ČSVP a komise STK jednotlivých sekcí

Předpis:                                   hraje se podle pravidel vodního póla platných od 15.9.2005,

Soutěžního řádu a tohoto rozpisu

Startují:                                    hráči uvedení na potvrzených soupiskách dle čl.40 SŘ

                                               při respektování čl.38 a 39 SŘ

Povinnosti pořadatelů:  dle čl.43 Soutěžního řádu

                                              

Hrací dny:                                pátek večer, sobota a neděle při respektování SŘ.

Hracím dnem pro dlouhodobou část I.ligy mužů je sobota dopoledne a sobota odpoledne.

Pro I.ligu mužů v dlouhodobé části dále platí:

Začátek dopoledního utkání je nejdříve v 10.00 hodin

a nejpozději v 11,00 hodin.  

Začátek odpoledního utkání je nejdříve v 17,00 hodin

a nejpozději v 19.00 hodin.

Jakýmkoli dohodám mezi účastníky zápasů ohledně termínů a časů zahájení zápasů se meze nekladou.

                                              

B/Speciální ustanovení

 I.liga mužů  

Účastnící soutěže:       1) Fezko Strakonice

                                        2) STEPP Praha A

                                        3) Spolchemie Ústí n/L

                                        4) SKS Praha A

                                        5) KVP Přerov

                                        6) UP Olomouc

                                        7) Slávia Hradec Králové

                                        8) KVS Plzeň 

 Základní část:             Dvojice pro základní část se určují takto:

                                   - STEPP Praha, SKS Praha

                                   - Přerov, Olomouc

                                   - Strakonice, Plzeň

                                   - Hradec Králové. Ústí nad Labem

 Hraje se tak, že v základní části se odehraje 14 kol. Každý účastník odehraje s každým 1 zápas v domácím prostředí a 1 zápas u svého soupeře. Během jednoho dne (soboty) odehraje každý účastník 2 kola. Lichá kola se hrají v sobotu dopoledne, sudá kola se hrají v sobotu odpoledne. Účastníci uvedení na prvním místě jsou pořadatelé utkání.

18.-19.říjen 2008                 1.kolo              01. Ústí n/L – SKS Praha

                                                                        02. Hradec Králové – STEPP Praha

                                                                        03. Přerov – Plzeň

                                                                         04. Olomouc – Strakonice

                                            

                                                2.kolo              05. Ústí n/L – STEPP Praha

                                                                       06. Hradec Králové – SKS  Praha

                                                                       07. Přerov – Strakonice

                                                                        08. Olomouc - Plzeň

01.-02.listopad 2008           3.kolo              09. SKS Praha – Olomouc

 

                                                                      10. STEPP Praha – Přerov

                                                                      11. Strakonice – Ústí n/L

                                                                      12. Plzeň – Hradec Králové

                                               4.kolo              13. SKS Praha – Přerov

                                                                       14. STEPP Praha – Olomouc

                                                                       15. Strakonice – Hradec Králové

                                                                       16. Plzeň – Ústí n/L

22.-23.listopad 2008              5.kolo           17. Ústí n/L - Olomouc

                                                                        18. Hradec Králové - Přerov

                                                                         19. Strakonice –SKS Praha

                                                                        20. Plzeň – STEPP Praha

                                                6.kolo              21. Ústí n/L - Přerov   

                                                                       22. Hradec Králové - Olomouc

                                                                       23. Strakonice – STEPP Praha

                                                                       24. Plzeň – SKS Praha

06.-07.prosinec 2008             7.kolo     25. SKS Praha – STEPP Praha

                                                                    26. Strakonice – Plzeň                                                          

                                                                27. Olomouc – Přerov

                                                              28. Hradec – Králové Ústí n/L

                                               8.kolo              29. STEPP Praha – SKS Praha

                                                                       30. Plzeň – Strakonice

                                                                       31. Přerov – Olomouc                                                         

                                                                       32. Ústí n/L - Hradec Králové

17.-18.leden 2009                   9.kolo            33. SKS Praha – Ústí n/L

 

                                                                        34. STEPP Praha – Hradec Králové

                                                                        35. Plzeň - Přerov

                                                                        36. Strakonice – Olomouc

     

                                                 10.kolo          37. SKS Praha – Hradec Králové

                                                                        38. STEPP Praha – Ústí n/L

                                                                        39. Strakonice – Přerov

                                                                        40. Plzeň - Olomouc

31.-01.únor 2009                    11.kolo         41. Olomouc – SKS Praha     

                                                                        42. Přerov – STEPP 

                                                                      43. Ústí n/L – Strakonice                                                                                                                             44. Hradec Králové – Plzeň

                                 

                                               12.kolo            45. Olomouc – STEPP Praha

                                                                        46. KVP Přerov – SKS Praha

                                                                        47. Ústí n/L – Plzeň

                                                                        48. Hradec Králové - Strakonice

28. únor 2009      !              13.kolo            49. Přerov – Ústí n/L

                                                                       50. Olomouce – Hradec Králové

                                                                       51. STEPP Praha – Plzeň

                                                                       52. SKS Praha – Strakonice

                                                                         

                                             14.kolo            53. Přerov – Hradec Králové

       54. Olomouc – Ústí n/L

       55. STEPP Praha – Strakonice

       56. SKS Praha – Plzeň

Po skončení základní části se tabulka rozdělí na dvě výkonnostní skupiny. Při rovnosti bodů jednotlivých účastníků rozhoduje o konečném pořadí počet bodů dosažený ve vzájemných zápasech. Pokud je v tomto kritériu shoda, pak dalším kritériem je skóre ze vzájemných zápasů. Při rovnosti skóre ze vzájemných zápasů rozhoduje větší počet branek dosažený na soupeřově hřišti. Je-li i v tomto shoda, pak dalším kritériem je skóre ze všech zápasů základní části. Pokud i v tomto je shoda, pak rozhoduje větší počet vstřelených branek v základní části. Pokud i v tomto je shoda, pak rozhoduje los na schůzi STK. První skupina (finálová) je tvořena týmy na 1. až 4. místě tabulky. Druhá skupina (o udržení) je tvořena zbývajícími týmy na 5. až 8. místě tabulky. V navazujících turnajích je pořadatelství turnajů dáno umístěním po základní části. Nejhorší tým ve skupině pořádá turnaj nejdříve, nejlepší tým jako poslední. Do turnajové části jdou týmy bez bodového zisku.

Turnajová (nadstavbová) část:                     14.-15. březen 2009    1. turnaj

                                                                             04.-05. duben  2009    2. turnaj

                                                                             25.-26. duben  2009    3. turnaj

                                                                            16.-17. květen 2009    4. turnaj

Po skončení turnajové (nadstavbové) je kritériem pro určení konečného pořadí toto:

Při rovnosti bodů jednotlivých účastníků rozhoduje o konečném pořadí počet bodů dosažený ve vzájemných zápasech. Pokud je v tomto kritériu shoda, pak dalším kritériem je skóre ze vzájemných zápasů. Při jeho rovnosti rozhoduje skóre ze všech zápasů v turnajové (nadstavbové) části. Pokud i v tomto je shoda, pak rozhoduje větší počet vstřelených branek v turnajové (nadstavbové) části. Pokud i v tomto je shoda, pak rozhoduje los na schůzi STK. 

                                                                  

finále:     Hraje se formou dvou dvojzápasů. Utkají se družstva  s umístěním na 1. a 2.místě po

turnajové části finálové skupiny. První 2 zápasy pořádá družstvo umístěné na 2. místě.

Oba zápasy u jednoho pořadatele se musejí odehrát během jednoho dne s přestávkou alespoň 5 hodin mezi začátky obou zápasů. První zápas muže být zahájen nejdříve v 11,00 hodin. Druhý zápas může být zahájen nejpozději v 19,00 hodin.

 06.-07. červen 2009                1. finále

13.-14. červen 2009                2. finále

 O vítězi rozhoduje počet bodů dosažený v těchto zápasech. Při rovnosti bodů rozhoduje skóre, při jeho rovnosti rozhoduje větší počet branek dosažený na soupeřově hřišti. Pokud ani toto kriterium nerozhodne, pak se zápas prodlužuje "dle platných pravidel". V případě že ani v prodloužení nepadne rozhodující gól následují po čtvrtém utkání penalty (5 na každé straně). Pokud se nerozhodne, pokračuje se dále po jedné penaltě do rozhodnutí. Žádný hráč nesmí střílet dvakrát, pokud jsou ještě k dispozici hráči v družstvu, kteří dosud nestříleli. Hráči vyloučení do konce utkání nebo pro 3 osobní chyby se penaltového rozstřelu nemohou zúčastnit. Před střelbou určí trenér písemně pořadí střílejících hráčů a předá seznam rozhodčím.

Pokud po odehrání tří (3) finálových utkání bude o vítězi rozhodnuto, čtvrté utkání se již nehraje. Je o něm vyhotoven zápis, ale body se nepřidělují.

Jsou-li účastníci finálových zápasů (hráči, trenéři) ve výkonu trestu (dle příslušného rozhodnutí disciplinární komise nebo STK ČSVP) zastavení činnosti na přesný počet  soutěžních utkání, považuje se čtvrtý nesehraný zápas pro tento účel za odehraný.  

 

Titul a ceny:    Vítězné družstvo získá titul- Mistr ČR mužů  ve vodním pólu pro rok 2009

Mistr ČR současně získává právo účasti v Eurolize. Druhý finalista má právo účasti v LEN Trophy.

Pro I. ligu je vypsána soutěž o nejlepšího střelce.

Prvá tři družstva obdrží  medaile.

Sestup:            Družstvo na 8. místě skupiny o udržení sestupuje do II. ligy.

 


II.liga mužů   

 Účastnící soutěže:      1) Slávia Praha B

                                      2) STEPP Praha B

                                      3) Kometa Brno

                                      4) SK Děčín

 Hrací model:  Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů.

                          Počet turnajů celkem – 4.

Vítěz soutěže má právo postupu do I.ligy. Pokud jej nevyužije, pak toto právo přechází na druhého v pořadí. Pokud i ten tohoto práva postupu nevyužije, pak v I.lize setrvává poslední z I.ligy.

                                   pořadatel                    

27.-28. září 2008                    1. turnaj           Děčín                          

11.-12. říjen 2008                  2. turnaj           Brno               

08.-10. květen 2009              3. turnaj          Slávia Praha B

23.-24. květen 2009              4. turnaj          STEPP Praha B          

 

I. liga dorostenci

Účastníci soutěže       skupina A:                   skupina B:

                                             SKS Praha                Přerov

                                              Stepp Praha             Tábor  

Děčín                         Strakonice

                                    Hradec Králové

 Startují:                        hráči narození v roce 1990 a mladší

Způsob soutěže:          Dvě skupiny rozdělené regionálně (viz. výše).

Základní část:            

Skupina B                 

Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů. Turnajů se účastní 4 týmy, kdy každý pořádá turnaj. Každý odehraje 3 zápasy během jednoho turnaje.

 Skupina A                 

Turnajový princip v systému +1. Pořadatel turnaje a jeden ze zbývajících dvou týmů odehraje 3 zápasy. Zbylý jen 2 zápasy. Takto při zachování principu rotace odehraje každý doma 3 zápasy, u jednoho ze zbývajících dvou týmů rovněž 3 zápasy a u zbylého jen 2 zápasy. Tedy na podzim odehraje každý z účastníků celkem 8 zápasů, z toho 3 zápasy doma, u jednoho z účastníků rovněž 3 zápasy a u zbylého účastníka 2 zápasy. Po odehrání základní části postupují do čtyřčlenné finálové skupiny první dva z každé skupiny.

Ostatní hrají turnaje o 5.-7. místo.  

                                   Pořadatel A     +1                   Pořadatel B     

04.-05. říjen 2008                   1.turnaj              Děčín               Stepp Praha     Hradec Králové

25.-26. říjen 2008                   2.turnaj              SKS Praha      Děčín                Strakonice

15.-16. listopad 2008             3.turnaj             Stepp Praha     SKS Praha       Tábor             

06.-07. prosinec 2008             4.turnaj                                                                  Přerov             

Nadstavbová část:      Účastníci finálové skupiny o 1 - 4. místo hrají turnajovým způsobem. Každý z účastníků pořádá jeden turnaj.

                                                            Účastníci skupiny o 5.-7. místo hrají  turnajovým způsobem. Každý z účastníků pořádá jeden turnaj.

14.-15. únor 2009                   1.finálový turnaj

 28.-29.březen 2008                2.finálový turnaj

                                                1.turnaj o 5.-7. místo

18.-19.duben 2008               3.finálový turnaj

                                                2.turnaj o 5.-7. místo

30.-31.květen 2008              4.finálový turnaj

                                                3.turnaj o 5.-7 místo

            

Titul a ceny:    Vítězné družstvo získá titul:

Mistr ČR dorostenců  ve vodním pólu pro rok 2009

Prvá tři družstva obdrží diplomy a medaile.

Soupisky: dle SŘ čl. 40 zašlete k potvrzení nejpozději do 15.9.2008

Přebor ČR žáci

 Účastníci soutěže       Česká skupina: Moravská skupina:

Plzeň                            Brno

SKS Praha                  Přerov

Strakonice                  Olomouc         

Hradec Králové         Opava

                                               Děčín                                                                                                 

Startují:                      hráči a hráčky narození v roce 1994 a mladší.

 

Způsob soutěže :         V základní části jsou 2 skupiny rozdělené regionálně (viz. výše).

Hrací doba:                4 x 6 minut čistého času.

 Základní část:                                    pořadatel-Čechy          pauza               pořadatel-Morava

27.-28. září 2008         1. turnaj           Děčín                           SKS Praha                             

18.-19. říjen 2008       2. turnaj           Plzeň                              Děčín               Olomouc

08.-09. list. 2008         3. turnaj           Hradec Králové           Strakonice       Opava

29.-30. list. 2008         4. turnaj           Strakonice                    Hradec Kr.      Brno

20.-21. pros. 2008      5. turnaj           SKS Praha                     Plzeň                Přerov

Nadstavbová část:                            

 Do finálové skupiny postupuji  první tři z české skupiny a první dva z moravské skupiny.

Zbylá družstva hrají o 6.-9. místo.

Poté se hrají turnaje o 1.-5. místo a ve stejných termínech turnaje o 6.-9. místo.

Každý z účastníků pořádá jeden turnaj. O pauzírování ve finálové skupině bude rozhodnuto po odehrání základní části.

21.-22. únor 2009       1.finálový turnaj

                                        1.turnaj o 6.-9.místo                           

21.-22. březen 2009    2.finálový turnaj

                                      2.turnaj o 6.-9.místo                                                              

25.-26. duben 2009     3.finálový turnaj

                                       3.turnaj o 6.-9.místo                           

16.-17. květen 2009    4.finálový turnaj

                                       4.turnaj o 6.-9.místo

13.-14.. červen 2009   5. finálový turnaj

                                  

Titul a ceny:    Vítězné družstvo získá titul:

Mistr ČR žáků  ve vodním pólu pro rok 2009

Prvá tři družstva obdrží diplomy a medaile.

 SOUTĚŽ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

Pohár ČSVP mladší dorostenci

Účastníci soutěže       skupina Čechy: skupina Morava:

SKS Praha                  Opava

Stepp Praha                Tábor  

Děčín                          Olomouc

Plzeň                           Brno

 Startují:                      hráči narození v roce 1992 a mladší

Způsob soutěže:          Dvě skupiny rozdělené regionálně (viz. výše).

Základní část:            Turnajový princip, kdy hraje každý s každým formou turnajů.

Turnajů se účastní 4 týmy, kdy každý pořádá turnaj.

Každý odehraje 3 zápasy během jednoho turnaje.

Po odehrání základní části postupují do čtyřčlenné finálové skupiny

první dva z každé skupiny.

Ostatní hrají 4 turnaje o 5.-8. místo.

 

                       Pořadatel-Čechy          Pořadatel-Morava

20.-21. září 2008                    1.turnaj            SKS Praha                  Opava

11.-12. říjen 2008                  2.turnaj            Děčín                           Tábor

01.-02. listopad 2008           3.turnaj            Plzeň                            Olomouc                    

22.-23. listopad 2008           4.turnaj            Stepp Praha                 Brno               

Nadstavbová část:      Účastníci finálové skupiny o 1-4. místo hrají turnajovým způsobem. Každý z účastníků pořádá jeden turnaj.

                                                           Účastníci skupiny o 5. - 8. místo hrají  turnajovým způsobem. Každý z účastníků pořádá jeden turnaj.

07.-08. únor 2009                 1.finálový turnaj

                                                 1.turnaj o 5.-8. místo

04.-05. duben 2009              2.finálový turnaj

                                                2.turnaj o 5.-8. místo

08.-09. květen 2009           3.finálový turnaj

                                                3.zápasy o 5.-8. místo

06.-07. červen 2009           4.finálový turnaj

                                               4.turnaj o 5.-8 místo                                       

Titul a ceny:    Vítězné družstvo získá:

 Pohár ČSVP mladších dorostenců ve vodním pólu pro rok 2009

Prvá tři družstva obdrží diplomy a medaile.